Кт Приходи от финансиране на дълготрайни активи За получено дарение нямате право на данъчен кредит и данъчната основа на получения имот трябва да се впише в колона 9 на дневника за покупките.

Решаващият орган, както и съда, приемат, че това е сделката от 04.10.2006 г., по която е извършено дарение на недвижимия имот, между свързани лица.

Deliha 1 So Casual! Barış Arduç & Gupse Özay Tie the Knot in a. – Kiralık Aşk ‘Love For Rent’ star Barış Arduç and actress Gupse Özay suprised fans with their impromptu wedding, after dating for six years. Anturaj Fado Henri is the 2019 recipient of the Joan Wakelin bursary, administrated in

НЕДВИЖИМ ИМОТ Необходими документи: 1. Документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор за покупко-продажба и др. – зависи от конкретния случай) ; 2.

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ. При дарението дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно на надарения собствеността на недвижим имот или ограничено вещно право, което надареният следва да приеме.

данък автомобил калкулатор Разработиха електронен калкулатор, чрез който всеки собственик на моторно превозно средство в София може да изчисли какъв данък МПС ще дължи за 2019 г., съобщиха от Столична община. С до 30% по-висок данък върху старите. Aris генетични изследвания за произхода на българите 2020 Филма представя генетични данни за прародителите на

За по-голяма сигурност при покупка на дарен имот е добре да се изяснят две групи групи факти: – относно личното и семейното положение на дарителя, за да се види какъв е кръгът на.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

С договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане имотите, предмет на договора за дарение, ведно с прилежащите към апартамента две избени помещения – едното с.

Целевата помощ за отопление се увеличава с 30 лв. и през предстоящия зимен сезон ще е в размер на близо 500 лв. Това.

чси сливен световното програма круела де вил Rubies Детски карнавален костюм Круела де Вил 101 Далматинци Cruella de ville, Размер L Rubies, 888833 – оферти с цени, най-евтино 66,90 лв. Виж онлайн магазини за Карнавални костюми с намаления, описания, оценки и коментари. Бети Лу Герсън – Круела де Вил, жестока и ексцентрична

Дарение на недвижим имот Всяко лице в България може да подари свой имот. Обичайно сделки за дарение на имот се правят между роднини или между съпрузи.

При всяка сделка с недвижим имот, независимо от това дали е прехвърлителна или обременителна, се заплащат такси, чиито размери се определят по различни формули в зависимост от стойността и вида на сделката.

Не всяко дарение на имот е освободено от данък! Очаквайте неочакваното, ако сте решили да не си плащате сметките! Възможно ли е наистина да се.